(+372)6623888 | (+372)5088100 info@akseron.ee

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

Akseron OÜ hindab kõrgelt iga oma kliendi privaatsust. Selles privaatsusteates selgitame, milliseid andmeid me teie kohta kogume, miks me seda teeme ja mida me teie andmetega teeme.

Kes vastutab teie andmete töötlemise eest?

Identiteet: Akseron OÜ
E-post: info@akseron.ee

Austades kehtivate õigusaktide sätteid, kohustub Akseron OÜ võtma vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed vastavalt kogutud andmete riskile vastava turvalisuse tasemele. Isikuandmete töötlemise eest vastutava isiku nimi Akseron OÜ kogutud isikuandmete töötlemise eest vastutab isik: Liubov Prokhorenko (edaspidi vastutab ka töötlemise eest). Nende kontaktandmed on järgmised: e-post: info@akseron.ee

Kes me oleme?

Akseron OÜ pakub auto elektri- ja elektroonika tööd aadressil Nafta 1 / Petrooleumi 6, Tallinn, Eesti.  Akseron OÜ.

Mis andmeid me teie kohta kogume ja kellelt me neid saame?

Me kogume teie kohta järgmisi andmeid:

 • isiklikud andmed: nagu nt ees- ja perekonnanimi;
 • kontaktandmed: nagu nt telefoninumber, e-posti aadress;

Üldjuhul saame andmed otse teilt, veebilehe kaudu, telefoni või e-maili teel või ostate teenuseid otse, meie juurde kohale tulles.

Millisel õiguslikul alusel me teie andmeid töötleme?

Teie andmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele:

 • vajadus luua teiega lepinguline suhe või täita teiega sõlmitud lepingut;
 • teie nõusolek – kui tugineme isikuandmete töötlemisel teie nõusolekule, siis teadke, et teil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta;
 • vajadus täita meile seadusega pandud kohustusi.
 • vajadus teostada meie õigustatud huvisid, sh ettevõtte juhtimine ja üldise äritegevuse elluviimine; seaduserikkumiste ja pettuste avastamine;
 • vajadus kaitsta teie või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades teie andmed õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale);
 • muul seadusega lubatud alusel.

Kellega me teie andmeid jagame?

Me ei jaga teie poolt meile usaldatud andmeid, väljaarvatud piiratud juhtudel ja juhul, kui see on selles privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik.

Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Säilitame teie andmeid niikaua kuni see on vajalik erinevate andme töötlemise eesmärkide täitmiseks.

Ettevõte lähtub isikuandmete säilitamisel järgmistest kriteeriumidest:

 • nii kaua kui on vaja isikuandmeid säilitada selleks, et pakkuda oma teenuseid;
 • kui isikul on ettevõtte juures kliendikonto või kliendikaart, siis säilitame isikuandmeid terve konto/kaardi aktiivsusaja või nii kaua kui neid on vaja isikule teenuste osutamiseks;
 • kui ettevõttel on seadusest tulenev, lepinguline või muu sarnane kohustus isiku andmete säilitamiseks, siis seni kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks;
 • peale lepingulise suhte lõppemist säilitame teatud andmeid nii kaua, kui kaua on isikul (andmesubjektil) või ettevõttel endal õigus esitada lepingu alusel nõudeid teise poole vastu;

Kui olete meile andud nõusoleku otseturustusmaterjalide edastamiseks, siis säilitame teie kontaktandmeid seni kuni olete nõusoleku tagasi võtnud.

Millised on teie õigused seoses oma andmetega?

Teil on andmesubjektina järgmised õigused:

 1. Õigus andmetega tutvuda – teil on õigus teada, milliseid andmeid teie kohta säilitatakse ja kuidas neid töödeldakse.
 2. Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged.
 3. Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime (nt kui meil ei ole neid enam vaja, te võtate tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jne).
 4. Õigus töötlemise piiramisele –  teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).
 5. Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid kui teie andmete töötlemine toimub meie õigustatud huvist lähtudes või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võib esitada vastuväiteid igal ajal.
 6. Andmete ülekandmise õigus – teil õigus nõuda enda poolt meile edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul. Võite nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida me töötleme teie nõusoleku alusel või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.
 7. Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui olete teid teavitanud, et teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.

Lingid kolmandate isikute veebisaitidele

Veebisait võib sisaldada hüperlinke või linke, mis võimaldavad juurdepääsu muude kolmandate isikute kui Akseron OÜ veebilehtedele ja mida seetõttu ei halda Akseron OÜ. Nende veebisaitide omanikel on oma andmekaitsepoliitika, olles igal juhul ise vastutavad oma failide ja privaatsustavade eest.

Küpsiste kasutamine

 • Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutavad Akseron OÜveebilehed küpsiseid ehk cookie’sid.
 • Akseron OÜ kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad küpsiseid kolmandate isikute nimel. 

Kuidas saab küpsiseid konfigureerida või keelata?

Teie arvutisse installitud küpsiste lubamiseks, teadmiseks, blokeerimiseks või kustutamiseks saate seda teha arvutisse installitud brauseri suvandite konfigureerimisega.

Näiteks leiate teavet selle kohta, kuidas seda teha, kui kasutate brauserit:

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=en&visit_id=637475363464926341-2960322473&rd=1

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/windows?ui=en-US&rs=en-US&ad=US

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari IO-de jaoks: https://support.apple.com/en-us/HT201265

Chrome Androidile: https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=es&visit_id=637475363464926341-2960322473&rd=1

Google’i privaatsuseeskirjadega saate tutvuda järgmisel lingil https://policies.google.com/privacy.

Teisalt, kui soovite, et Google Analytics ei saaks teid kõigi veebilehtede kaudu jälgida, minge järgmisele lingile: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kui vajate rohkem teavet küpsiste toimimise ja nende kõrvaldamise kohta, võite minna järgmistele linkidele:

 • Vikipeedia sissekanne küpsiste kohta:¡ https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 • Org: https://www.allaboutcookies.org/

Mis küpsis ehk cookie?

 • Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad Kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised või inglisekeelsel lehel http://www.allaboutcookies.org/.
 • Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

 • Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
 • Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
 • Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.

Mis küpsiseis meie kasutame

Funktsionaalsuse pidevaks optimeerimiseks ja maksimaalse kasutajasõbralikkuse tagamiseks kasutavad mõned meie veebiteenused alltoodud veebianalüüsi teenuseid. Sellistel eesmärkidel kasutatavad andmed on alati mitteisikustatud.

Nimi: _ga

Google’i analüüs

Analytics (teenus Google Analytics): seda kasutatakse kasutajate eristamiseks. Kasutame oma veebisaidile manustatud Google Analyticsi küpsiseid, et koguda teavet selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaidil navigeerivad. Kasutame teavet aruannete koostamiseks ja saidi täiustamiseks. Küpsised koguvad anonüümselt teavet, sealhulgas külastajate arvu, kust nad tulevad ja meie veebisaidil külastatud lehti. Püsiv (2 aastat)

 

Nimi: _gid

Google’i analüüs

Analytics (teenus Google Analytics): seda kasutatakse kasutajate eristamiseks. Kasutame oma veebisaidile manustatud Google Analyticsi küpsiseid, et koguda teavet selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaidil navigeerivad. Kasutame teavet aruannete koostamiseks ja saidi täiustamiseks. Küpsised koguvad anonüümselt teavet, sealhulgas külastajate arvu, kust nad tulevad ja meie veebisaidil külastatud lehti. Püsiv (1 päev)

 

Nimi: _gat

Google’i analüüs

Analytics (teenus Google Analytics): kasutatakse taotluste protsendi piiramiseks. Kasutame oma veebisaidile manustatud Google Analyticsi küpsiseid, et koguda teavet selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaidil navigeerivad. Kasutame teavet aruannete koostamiseks ja saidi täiustamiseks. Küpsised koguvad anonüümselt teavet, sealhulgas külastajate arvu, kust nad tulevad ja meie veebisaidil külastatud lehti. Püsiv (10 minutit)

 

Nimi NID

Google kaardid

Reklaamihaldus: Google kasutab küpsiseid, näiteks PREF, NID ja SID küpsiseid, et oleks võimalik Google’i teenustes kuvatavaid reklaame isikupärastada. Kasutame neid küpsiseid näiteks selleks, et meenutada teile teie viimaseid otsinguid, teie varasemat suhtlemist otsingutulemitega või reklaamija reklaamimisega ning külastusi reklaamija veebisaidil. Nii saame Google’is teile isikupärastatud reklaame näidata. Püsiv (6 kuud)

©2021 Akseron OÜ. | Privaatsupoliitika